Creating A Password Generator

Shko poshtë

Creating A Password Generator

Mesazh nga donbeco prej Sat Sep 26, 2009 1:20 am

Creating A Password Generator


Creating A Password Generator

Sherben per krijimin e generatorit te passwordave ....

Creating A Password Generator
You Will Need:
2 TextBox's // Text1.Text // txtConf
1 ListBox // List 1
4 Command Buttoms // cmdStart // cmdStop // cmdClear // Command4 (Save List)
6 CheckBox's // ChkSym // chkNum // ChkLett // chkRand // chkCaps // chkLetters
1 Combo Box // cboNum
1 Timer // TmrCount
1 Status Bar // Status


Private Sub chkRand_Click()
If chkRand.Value = 1 Then
chkLett.Value = 0
chkLetter.Value = 0
chkNum.Value = 0
chkSym.Value = 0
chkCaps.Value = 0
End If
End Sub
Private Sub cmdClear_Click()
List1.Clear
Text1.Text = ""
End Sub
Public Function GenPass()
On Error Resume Next
Dim Terior As String
If chkNum.Value = 1 Then strinputstring = "1234567890"
If chkLett.Value = 1 Then strinputstring = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
If chkSym.Value = 1 Then strinputstring = "~!@#$%^&*()_+=-[]{}\|';:/.,<>?"
If chkCaps.Value = 1 Then strinputstring = "ABCDEFGHIJKLMNOPQURSTVWXYZ"
If chkNum.Value = 1 And chkSym.Value = 1 Then strinputstring = "12345678901234567890~!@#$%^&*()_+=-[]{}\|';:/.,<>?"
If chkNum.Value = 1 And chkCaps.Value = 1 Then strinputstring = "1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQURSTVWXYZ012345678 9"
If chkSym.Value = 1 And chkCaps.Value = 1 Then strinputstring = "ABCDEFGHIJKLMNOPQURSTVWXYZ~!@#$%^&*()_+=-[]{}\|';:/.,<>?"
If chkLett.Value = 1 And chkCaps.Value = 1 Then strinputstring = "ABCDEFGHIJKLMNOPQURSTVWXYZabcdefghijklmnopqrs tuvw xyz"
If chkLett.Value = 1 And chkNum.Value = 1 Then strinputstring = "12345678901234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxy z"
If chkLett.Value = 1 And chkSym.Value = 1 Then strinputstring = "~!@#$%^&*()_+=-[]{}\|';:/.,<>?abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
If chkLett.Value = 1 And chkNum.Value = 1 And chkSym.Value = 1 Then strinputstring = "~!@#$%^&*()_+=-[]{}\|';:/.,<>?12345678901234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxy z"
If chkLett.Value = 1 And chkCaps.Value = 1 And chkNum.Value = 1 Then strinputstring = "12345678901234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxy zABC DEFGHIJKLMNOPQURSTVWXYZ"
If chkLett.Value = 1 And chkCaps.Value = 1 And chkSym.Value = 1 Then strinputstring = "!@#$%^&*()_+=-[]{}\|';:/.,<>?abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQUR STVWXYZ"
If chkCaps.Value = 1 And chkNum.Value = 1 And chkSym.Value = 1 Then strinputstring = "~!@#$%^&*()_+=-[]{}\|';:/.,<>?12345678901234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQURSTVWXY Z"
If chkLett.Value = 1 And chkCaps.Value = 1 And chkSym.Value = 1 And chkNum.Value = 1 Then strinputstring = "~!@#$%^&*()_+=-[]{}\|';:/.,<>?12345678901234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxy zABCDEFGHIJKLMNOPQURSTVWXYZ"
If chkLetter.Value = 1 Then strinputstring = cboLetter.Text & strinputstring
If chkRand.Value = 1 Then strinputstring = txtConf.Text
intlength = Len(strinputstring)
intnamelength = cboNum.Text
List1.AddItem Text1.Text
Randomize
strName = ""
For intStep = 1 To intnamelength
intRnd = Int((intlength * Rnd) + 1)

strName = strName & Mid(strinputstring, intRnd, 1)
Next
GenPass = strName
End Function
Private Sub cmdStart_Click()
On Error Resume Next
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub cmdStop_Click()
On Error Resume Next
Status.Panels(1).Text = "Status: Checking For Duplicates Please Wait.."
tmrCount.Enabled = False
Timer1.Enabled = False
Status.Panels(1).Text = "Status: ...Idle..."
End Sub
Public Sub KillDupes()
On Error Resume Next
Dim TS As Long
Dim TS1 As Long
Dim KillDupe As Long
KillDupe = 0
For TS& = 0 To List1.ListCount - 1
For TS1& = TS& + 1 To List1.ListCount - 1
KillDupe = KillDupe + 1
If List1.List(TS&) = List1.List(TS1&) Then
List1.RemoveItem TS1&
TS1& = TS1& - 1
End If
Next TS1&
Next TS&
End Sub
Private Sub tmrCount_Timer()
On Error Resume Next
Status.Panels(1).Text = "Status: " & "Password's Caught... " & List1.ListCount
End Sub

_________________
avatar
donbeco
Admin
Admin

Numri i postimeve : 588
Age : 24
Location : alone in my world
Registration date : 14/03/2009

Mbrapsht në krye Shko poshtë

Mbrapsht në krye


 
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi